Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. oraz Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw zapraszają na Circular Camp, który odbędzie się podczas Śniadania Biznesowego 4 lipca 2018 r. w siedzibie Fundacji przy ul. Smoczej 27 w Warszawie.
 
Zapraszamy przedsiębiorców z sektora:
- spożywczego (Agro-food),
- szeroko rozumiany sektor produkcyjny (Manufacturing),
- medyczny (Health),
- tekstylny (Textile),
 
Państwa rekomendacje i potrzeby o jakich będziemy mówić podczas spotkania będą miały wpływ na tworzenie ramy grantu dla MŚP.

Czekamy na Państwa od godz. 9.15  
 
9: 15 – 9: 30  Rejestracja  
9: 30 – 10.00  Założenia Projektu C-Voucher
10:00 – 11.00  Identyfikacja wyzwań Circular Economy
11:00 – 12.00  Networking

Zaproszenie
Formularz zgłoszeniowy
C-Voucher- informacja

Prosimy o potwierdzeniu udziału na formularzu zgłoszeniowym

C-VOUCHER–jest to międzynarodowy projekt z programu Horyzont2020, w skład którego wchodzą partnerzy z Danii, Hiszpanii, Francji, Rumuni, Szwecji i Polski. Głównym celem projektu jest wsparcie przedsiębiorstw w rozwoju nowych łańcuchów wartości i modeli biznesowych zgodnie z zasadami Gospodarki Obiegu Zamkniętego (Circular Economy). W ramach projektu przedsiębiorstwa z tradycyjnym linearnym łańcuchem wartości będą mogły się starać o wsparcie we wdrażaniu nowych innowacyjnych rozwiązań, które zmienią ich dotychczasowy model biznesowy na nowy, zakładający minimalizację wpływu na środowisko tworzonych produktów poprzez taki wybór składników i projektowanie, który umożliwi powtórne ich wykorzystanie. Obecnie realizowana jest pierwsza faza projektu polegająca na identyfikacji wyzwań związanych dla wprowadzenia Gospodarki Obiegu Zamkniętego, która będzie podstawą do przygotowania konkursu dla przedsiębiorców zainteresowanych wprowadzeniem nowego modelu biznesowego. W ramach projektu odbędą się dwa konkursy dla przedsiębiorców.